Bezpečné odstránenie azbestu

zabezpečí pre Vás spoločnosť Astana

Nepodceňujte azbest

Budte zodpovedný, keď už nie kvôli sebe, tak aspoň kvôli svojmu okoliu a deťom.

Robme veci lepšie

Astana, s.r.o. | Spoločnosť priamo pod Tatrami

Odstraňovanie azbestu

Vo výškových budovách a panelákoch

Spolupráca

Ponúkame spoluprácu všetkým

Všetkým stavebným firmám

Obecným úradom

Mestským úradom

Poľnohospodárskym družstvám