Bezpečné odstránenie azbestu

zabezpečí pre Vás spoločnosť Astana

Nepodceňujte azbest

Budte zodpovedný, keď už nie kvôli sebe, tak aspoň kvôli svojmu okoliu a deťom.

Robme veci lepšie

Astana, s.r.o. | Spoločnosť priamo pod Tatrami

Odstraňovanie azbestu

Vo výškových budovách a panelákoch

Kde sa nachádza?

Strechy

Na Slovensku sa v najväčšom zastúpení používal biely AZBEST  CHRYZOLIT a najviac  sa ho použilo predovšetkým na zastrešenie rodinných domov, hospodárskych budov a pod. Je známy pod názvom ETERNIT (ľudovo ETERNIK) a môžeme ho vidieť buď v hladkom prevedení, alebo vlnitom a tiež v rôznych farebných prevedeniach  viď nasledujúce obrázky.

Azbestové strechy boli považované za všeobecne stabilné materiály, no existujú aj závažné problémy ako:

  • hroziace prepadnutie pri chôdzi po nich kvôli ich krehkosti
  • po čase dochádza k zvetrávaniu azbestu a uvoľňovaniu vlákien do ovzdušia
  • zvyknú po čase odpadávať a pri samovoľných opravách hrozí riziko vdýchnutia azbestových vlákien.

Typy eternitov na strechách

astana-AZBEST4

hladký kosoštvorcový ETERNIT

strechy-azbest-astana-1

vlnitý ETERNIT

Typy eternitov na strechách

izolacia-azbest-astana-1

izolácia z azbestu

izolacia-azbest-astana

izolácia z azbestu

Izolácia

Azbestová izolácia mala široké použitie. Môžeme sa s ňou stretnúť:

  • na stropných a strešných dutinách,
  • na nosných trámoch v budovách ako protipožiarna ochrana a zároveň tepelná izolácia,
  • v termoskách (Podľa prieskumu v roku 2012 sa v Nemecku nachádza v 9 z 10 termoskách…)
  • v bytových jadrách medzi priečkami v stenách, izolácia potrubí a pod.
  • vo vlakoch, autách, lietadlách,

Asbest v izolácií je v prípade jeho narušenia drobivý a je tu vysoké riziko expozície  vdýchnutia azbestových vlákien.

Strešné membrány

Azbestová strešná membrána môže byť umiestnená na strope, na streche alebo pod strešnou krytinou. 

stresne-membrany-azbest-astana-1

azebstová strešná fólia

stresne-membrany-azbest-astana

azbestová strešná membrána

Stropy

Azbestové stropy možno nájsť v mnohých podobách, a to: Vláknocementové dosky  fibro, alebo vermikulitové poprípade ako  azbestové striekané stropy  (podobajú na popcorn).

stropy-azbest-astana-1

stropy-azbest-astana

Potrubie

Kovové vzduchovody a lepenka na ohrievacích telesách často obsahuje azbest. Tu sa azbest používal ako materiál na tesnenie dielov napr. prírubových spojov a tiež ako vzduchotesný uzáver. Používal sa aj proti šíreniu ohňa vo vnútri potrubia.

azbestova-rura

rurky-azbest-astana-1

Dymovody

Dymovody odvádzajúce teplý vzduch z kotla a kachle môžu obsahovať tesnenia a potrubia obsahujúce azbest ako stabilný viazaný azbest  ako sú cementové potrubia či tesnenia sypkých lán, prírubových spojov a dosiek. Príklady znázorňujú nasledujúce obrázky.

dymovody-azbest-astana

dymovody-azbest-astana1

Tesnenie

S azbestovým tesnením sa môžeme často stretnúť predovšetkým v bytoch postavených do roku 1989. Tesnenie malo široké použitie od potrubí teplej vody, výfukov, kotlov , odpadových rúr a pod. Tento materiál je drobivý.

tesnenie-azbest-astana

azbestova-rura-1

Klimatizácia

Azbest môže byť umiestnený v potrubiach klimatickej jednotky či v kúrení. Často sa nachádza v blízkosti výhrevných telies, kotlov a pod.

klimatizacia-azbest-astana-1

klimatizacia-azbest-astana

Azbestové podložky a lepidlá

Azbest sa používal aj ako kobercové podložky a tiež aj ako rôzne lepidlá pod podložky, ale aj pod linoleum.

koberec-azbest-astana-1

koberec-azbest-astana

Plátno

Azbestové plátno – tkaniny môžeme nájsť všade, kde sa vyžadovala tepelná izolácia, ako napr. pred ohňom. Vyrábali sa požiarne deky, závesy do kina a pod.

platno-azbest-astana-1

platno-azbest-astana

Skrine

Aj skrine boli často lemované azbestom pre zvýšenie požiarnej odolnosti. Používali sa prevažne cementové fólie  fibro, alebo mäkšie izolačné dosky a  aj azbestová lepenka na stropné obloženie.

skrine-azbest-astana-1

skrine-azbest-astana

Nástavce

Nástavce na dymovody často obsahovali azbestový cement. Jeho znázornenie poskytujú nasledujúce obrázky.

nadstavce-azbest-astana-1

nadstavce-azbest-astana

Elektrické sprievodné dosky

V týchto sa tiež bežne vyskytujú materiály obsahujúce azbest .  Aj keď sa jedná o pomerne stabilné kompozitné materiály, vyskytuje sa v skrinkách azbestový prach v dôsledku vŕtania otvorov do dosky elektrikármi. Na prvom obrázku je znázornený vlákno cementový list na čiernej doske  azbestovej živice. Na druhom obrázku je vidieť prítomnosť azbestového prachu v poistnej skrinke.

elektricke-sprievodne-dosky-astana-azbest

elektricke-sprievedne-dosky-astana-azbest-1

Podlahy

Existuje množstvo rôznych typov podlahových materiálov obsahujúcich azbest. Najbežnejšie sú vláknocementový list, vinyl alebo dlažba. V mnohých prípadoch môže byť podlaha skrytá pod kobercom alebo dlažbou. Pri demolácií (prerábaní) je potrebné urobiť prieskum na identifikáciu týchto materiálov v dome.

podlahy-azbest-astana

podlahy-azbest-astana1

Práčovne

Čistiarne sú jedny z tých miest, kde sa zdržiava veľa vlhkosti, a preto sa používali v minulosti do týchto miestností azbestové listy, izolačné dosky, obloženie stien. Vinylové dlaždice a cementové dosky na podlahy boli tiež používané. V dôsledku tesnej blízkosti vody a elektrickej energie azbestové úpravy pomáhali znižovať riziko šírenia plameňa.

pra-ovne-azbest-astana

Izolačné dosky

Azbestová izolačná doska je považovaná za drobivý materiál, ktorý  môže uvoľňovať azbestové vlákna do ovzdušia oveľa jednoduchšie v porovnaní s azbestovým cementom. Je to preto, lebo azbestová izolačná doska má nižšiu hustotu ako cement.  V mnohých prípadoch dochádza k tomu, že je izolačná doska považovaná za azbestový cement. Preto sa uistite, či pracovník, ktorý prišiel na obhliadku je odborníkom v danej oblasti. Príklad azbestovej izolačnej dosky je znázornený nižšie.

izola-ne-dosky-azbest-astana

Zdvíhacie brzdy

Brzdy na výťahy všeobecne obsahujú azbest ako pomoc na znižovanie tepla a zachovania trvácnosti bŕzd. Väčšina bŕzd obsahujúcich azbest sa vyrábali až do roku 2004.

brzdy--na-vy-ahovom-stroji-azbest-1-astana

byrzdy--na-vy-ahovom-stroji-azbest-astana

Tmel

Azbestové tmely sa používali na najrôznejšie účely od spojenia prírubových spojov, na vyplnenie škár do kameňa, tehál, rôznych škár. Tmel obsahujúci azbest sa používal hlavne v oblastiach, kde by mohlo dôjsť k požiaru, alebo tam kde by pomohol zabrániť šíreniu požiaru keby už k nemu došlo.

tmely-azbest-astana

tmely-azbest-astana-1