Bezpečné odstránenie azbestu

zabezpečí pre Vás spoločnosť Astana

Nepodceňujte azbest

Budte zodpovedný, keď už nie kvôli sebe, tak aspoň kvôli svojmu okoliu a deťom.

Robme veci lepšie

Astana, s.r.o. | Spoločnosť priamo pod Tatrami

Odstraňovanie azbestu

Vo výškových budovách a panelákoch

Azbest v budovách

Podľa dostupných údajov vo Švédsku ročne umrie viac ľudí vplyvom azbestu ako v dôsledku pracovných úrazov. Ak ste správcom či majiteľom budovy, mali by ste vedieť, či sa vo vašich priestoroch nachádza táto život ohrozujúca látka.

 

Azbest sa už síce prestal vyrábať, no vzhľadom na jeho naozaj široké použitie je zdravie populácie stále ohrozené.

Stretnúť sa môžeme s dvoma základnými typmi azbestových materiálov: Prvú skupinu tvoria krehké drobivé materiály, slabo viažuce azbestové vlákna, použité ako striekané izolácie rozvodov tepla a bojlerov. Najväčšie riziko hrozí pri manipuláci s nimi a pri ich poškodení,. vtedy koncentrácia azbestu vzrastá na veľmi nebezpečnú hodnotu. Nebezpečné látky sa však môžu uvoľňovať aj bez toho.

Do druhej skupiny patria tvrdé hutné materiály, v ktorých sú azbestové vlákna pevne viazané a uvoľňujú sa pri ich pílení, obrusovaní alebo jednoducho starnutím. Azbest tejto skupiny sa nachádza v „populárnych“ strešný krytinách, azbestocementových rúrach a podobne.

Azbest sa už síce prestal vyrábať, no vzhľadom na jeho naozaj široké použitie je zdravie populácie stále ohrozené.

Stretnúť sa môžeme s dvoma základnými typmi azbestových materiálov: Prvú skupinu tvoria krehké drobivé materiály, slabo viažuce azbestové vlákna, použité ako striekané izolácie rozvodov tepla a bojlerov. Najväčšie riziko hrozí pri manipuláci s nimi a pri ich poškodení,. vtedy koncentrácia azbestu vzrastá na veľmi nebezpečnú hodnotu. Nebezpečné látky sa však môžu uvoľňovať aj bez toho.

Do druhej skupiny patria tvrdé hutné materiály, v ktorých sú azbestové vlákna pevne viazané a uvoľňujú sa pri ich pílení, obrusovaní alebo jednoducho starnutím. Azbest tejto skupiny sa nachádza v „populárnych“ strešný krytinách, azbestocementových rúrach a podobne.

Čo robiť?

Chcete si byť istí výskytom azbestu vo vašom byte? Požiadajte o jeho identifikáciu špecializovanú firmu.
Ak je to čo i len možné, azbestový materiál treba prinajmenšom prekryť.V prípade, že sa rozhodnete odstrániť azbestové materiály,nikdy to nerobte svojpomocne!

Tieto práce môžu byť vykonávané iba kvalifikovanými pracovníkmi, ktorí majú špeciálne postupy na odstraňovanie a likvidáciu tohto materiálu a prachu, ktorý sa pri tom uvoľňuje. Odstraňovať azbest môžu len subjekty poverené oprávnením od Úradu verejného zdravotníctva SR. Ich zoznam môžete nájsť na tejto adrese.

Aká je typická azbestová budova?

Azbestovo-cementová strešná krytina ETERNIT (ľudovo eternik) je asi najviac používaný materiál s obsahom azbestu. Býva hladká alebo zvlnená, v rôznych farebných úpravách. Nepoužíva sa len na strechy, často ho môžno vidieť ako obklad fasád.

Boletický panel z vonkajšej strany tvorí sklenená doska, jeho vnútorná časť je zložená z azbestovocementových dosiek. Montované drevené domčeky sa vďaka ohňovzdorným vlastnostiam pokrývali azbestovo-cementovými doskami, a to na vnútorné priečky a stropy. Ešte stále ich možno nájsť v ubytovniach, kanceláriách, školách a škôlkach.

Paneláky sú doslova popretkávané kanalizačnými a vodovodnými rúrami, prípadne odvetrávacími šachtami. Viac či menej viditeľne azbest nájdete v každej budove (dvere, tesnenia, zárubne, nádobky splachovačov WC, linoleové podlahy…) postavenej pred rokom 1989. Netreba jeho účinky podceňovať, ako každý iný materiál má svoju životnosť a narastaním opotrebovania riziko prudko stúpa.