Bezpečné odstránenie azbestu

zabezpečí pre Vás spoločnosť Astana

Nepodceňujte azbest

Budte zodpovedný, keď už nie kvôli sebe, tak aspoň kvôli svojmu okoliu a deťom.

Robme veci lepšie

Astana, s.r.o. | Spoločnosť priamo pod Tatrami

Odstraňovanie azbestu

Vo výškových budovách a panelákoch

Previous

Next

Likvidovanie azbestu

Vitajte na stránke spoločnosti Astana s.r.o.

Čo je azbest?

Azbest je nerast, ktorý patrí do skupiny minerálov a bol používaný hlavne v priemyselných oblastiach. Bol obľúbený pre svoje široké využitie. Medzi jeho vlastnosti patrí ohňovzdornosť, tepelnoizolačné vlastnosť, jeho vlákna sú nevodivé, pevné, ohybné, dobre sa viažu s cementom a odolné voči zdeformovaniu.

Práve pre tieto vlastnosti sa využíval ako strešná krytina – eternit, ako tepelný izolant a ohňovzdorný materiál medzi steny priečok (bytových domov, budov a pod.). Desaťročia sa používal v automobilovom, stavebnom, lodiarskom, kozmickom a leteckom priemysle.

Čo poskytuje naša spoločnosť?

 • poradenstvo a konzultácie
 • vypracovanie potrebnej dokumentácie pre RÚVZ k vydaniu povolenia na demontáž
 • podanie žiadosti k vystaveniu povolenia na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vydané príslušným orgánom OÚŽP správne poplatky na RÚVZ a OÚŽP
 • vytvorenie kontrolovaného pásma
 • stabilizácia azbestových materiálov – penetračný postrek
 • demontáž a likvidácia azbestových materiálov odborne vyškoleným personálom
 • zabalenie do hermeticky uzavretých PE vriec s nápisom „Nebezpečný odpad“
 • dekontaminácia prostredia
 • preprava zabaleného a stabilizovaného azbestového odpadu na skládku nebezpečného odpadu šoférmi s platným osvedčením ADR.
 • uloženie nebezpečného odpadu na skládke
 • poplatok za uskladnenie
 • odovzdanie dokumentácie po uhradení faktúry (originál potvrdenie zo skládky NO, záverečná správa, potvrdenia z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a povolenie zo Životného prostredia)

Poskytujeme likvidáciu a odvoz nebezpečného azbestu v exteriéri a interiéri

Eternit

Eternit

Zatepliť alebo nezatepliť? Ak zatepliť, v akej hrúbke? Je lepší polystyrén alebo minerálna vlna? Aké druhy polystyrénov poznáme? Existuje nejaký nový druh polystyrénu s lepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami?

Azbest na strechách

Azbest na strechách

Pre akékoľvek odstraňovanie azbestu použitého v interiéri, alebo exteriéri je potrebné kontaktovať špecializovanú firmu ktorá má oprávnenie od ministerstva životného prostredia na manipuláciu, odstraňovanie a zneškodňovanie azbestových materiálov.

Stupačkové azbestové rúry

Stupačkové azbestové rúry

Pre akékoľvek odstraňovanie azbestu použitého v interiéri, alebo exteriéri je potrebné kontaktovať špecializovanú firmu ktorá má oprávnenie od ministerstva životného prostredia na manipuláciu, odstraňovanie a zneškodňovanie azbestových materiálov.

Azbest na panelových domoch

Azbest na panelových domoch

Pre akékoľvek odstraňovanie azbestu použitého v interiéri, alebo exteriéri je potrebné kontaktovať špecializovanú firmu ktorá má oprávnenie od ministerstva životného prostredia na manipuláciu, odstraňovanie a zneškodňovanie azbestových materiálov.

Azbest v stenách a podhľadoch

Azbest v stenách a podhľadoch

Pre akékoľvek odstraňovanie azbestu použitého v interiéri, alebo exteriéri je potrebné kontaktovať špecializovanú firmu ktorá má oprávnenie od ministerstva životného prostredia na manipuláciu, odstraňovanie a zneškodňovanie azbestových materiálov.

Azbest na halách a budovách

Azbest na halách a budovách

Vďaka veľmi dobrej spolupráci so Slovenskou Sporiteľnou Vám zabezpečíme ten najlepší úver samozrejme za vynikajúcich podmienok.

Zaujala Vás naša ponuka? Dajte si urobiť nezáväznú cenovú ponuku zadarmo!

 

Požiadať o cenovú ponuku